VON HOTPOINT FRIDGE HRD-191S -VARS 19DHS 170LTRS

KSh27,500.00

FRIDGE HRD-191S -VARS 19DHS 170LTRS